SONGKRAN - LỄ HỘI TÉ NƯỚC TRUYỀN THỐNG ĐỘC ĐÁO CỦA THÁI LAN

Songkran là lễ hội nổi tiếng nhất Thái Lan, là một sự kiện quan trọng trong lịch Phật giáo. Lễ hội té nước này đánh dấu sự khởi đầu năm mới truyền thống của Thái Lan.Người Thái tin rằng nước là một sự thanh lọc: nó giúp bạn gột rửa...

Đọc thêm