Hana F&B Group

Chúng tôi có kinh nghiệm hơn 10 năm về lĩnh vực nhà hàng. Với các nhà hàng 

  • The Society
  • Koh-Thái
  • InterNos
  • Poke House