Hana F&B Group


NakaThai Thảo Điền


📍23 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Q. 2, TP.HCM

🔥Hotline: 028 3519 0398
 

NakaThai Thảo Điền


NakaThai Vietnam